công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 của UBND phường
Số ký hiệu văn bản 88/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/07/2020
Ngày hiệu lực 25/07/2020
Trích yếu nội dung công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 của UBND phường
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Đỗ Ngọc Lâm
Tài liệu đính kèm FILE_20200725_074937_quyet_dinh_cong_khai_thu_chi_ngan_sach_6_thang_dau_nam_2020_2020072303573118718.pdf