quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
Số ký hiệu văn bản 05/QĐ
Ngày ban hành 03/06/2021
Ngày hiệu lực 03/06/2021
Trích yếu nội dung quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Tống Quang Thìn
Tài liệu đính kèm 07_QUY_DINH_NSVM_VIEC_CUOI_TANG_LE_HOI_20210310050627133130_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20210311041100_000.00.00.H42.pdf