công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND phường Ninh Phong nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 02/NQ-UBBC
Ngày ban hành 01/06/2021
Ngày hiệu lực 01/06/2021
Trích yếu nội dung công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND phường Ninh Phong nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Đỗ Ngọc Lâm
Tài liệu đính kèm nghị quyết công bố danh sách trúng cử.pdf