phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi Sở Văn hóa Thể thao
Số ký hiệu văn bản 404/QĐ
Ngày ban hành 24/05/2021
Ngày hiệu lực 24/05/2021
Trích yếu nội dung phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi Sở Văn hóa Thể thao
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Tống Quang Thìn
Tài liệu đính kèm 01_Quyet_dinh_Phe_duyet_quy_trinh_noi_bo_ngay_19052021 sở VHTT, sở TTTT.pdf