công bố danh mục hành chính sửa đổi, bãi bỏ của sở LĐTBXH
Số ký hiệu văn bản 460/QĐ
Ngày ban hành 16/06/2021
Ngày hiệu lực 16/06/2021
Trích yếu nội dung công bố danh mục hành chính sửa đổi, bãi bỏ của sở LĐTBXH
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Tống Quang Thìn
Tài liệu đính kèm 01_Quyet_dinh_cong_bo_ngay_14062021 sở lđtbxh.pdf