công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 15/QĐ|
Ngày ban hành 03/01/2020
Ngày hiệu lực 03/01/2020
Trích yếu nội dung công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Tống Quang Thìn
Tài liệu đính kèm 01_Quyet_dinh_cong_bo_TTHC_cua_So_Noi_vu_2020.pdf