phụ lục kèm theo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Số ký hiệu văn bản phụ lục kèm theo quyết định số 01
Ngày ban hành 05/01/2022
Ngày hiệu lực 05/01/2022
Trích yếu nội dung phụ lục kèm theo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Đỗ Ngọc Lâm
Tài liệu đính kèm PL kem theo QD 01 cong khai du toan 2022 (kèm theo QĐ 01).pdf