về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường Ninh Phong năm 2022
Số ký hiệu văn bản 33/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2022
Ngày hiệu lực 11/03/2022
Trích yếu nội dung về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường Ninh Phong năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Đỗ Ngọc Lâm
Tài liệu đính kèm Quyet_dinh_kien_toan_BCD_chuyen_doi_so_phuong_Ninh_Phong_2022.pdf