về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Số ký hiệu văn bản 69/QĐ-TCKH
Ngày ban hành 13/06/2022
Ngày hiệu lực 14/06/2022
Trích yếu nội dung về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Trương Thị Thu Thủy
Tài liệu đính kèm QD_thu_hoi_T5 (quyết định thu hồi GCN).pdf