Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số 261/QĐ-UBND 28/12/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của UBND phường Ninh Phong
Lượt xem: 11
Tải về

0

Số: 216/QĐ-UBND 01/11/2022 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022 Của Ủy ban nhân dân phường Ninh Phong
Lượt xem: 87
Tải về

1

693/QĐ-UBND 27/07/2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 128
Tải về

0

118/QD-UB 07/07/2022 Công bố công khai tình hình ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 134
Tải về

0

69/QĐ-TCKH 13/06/2022 về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Lượt xem: 127
Tải về

0

33/QĐ-UBND 10/03/2022 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường Ninh Phong năm 2022
Lượt xem: 131
Tải về

2

QĐ số 01 05/01/2022 về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của UBND phường Ninh Phong
Lượt xem: 157
Tải về

0

phụ lục kèm theo quyết định số 01 05/01/2022 phụ lục kèm theo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Lượt xem: 137
Tải về

0

18/QĐ-VP 03/12/2021 Ban hành bộ quy tắc ứng xử cơ bản của công chức, viên chức, NLĐ tại trung tâm một cửa liên thông thành phố Ninh Bình
Lượt xem: 152
Tải về

0

34/2021/TT-BGDĐT 30/11/2021 Quy định tiêu chuẩn điều kiện thi xét thăng hạng, nội dung hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Lượt xem: 156
Tải về

0

1234