Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số 321/QĐ-UBND 21/04/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 7
số 52/QĐ-UBND 06/04/2023 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2023 Của Ủy ban nhân dân phường Ninh Phong
Lượt xem: 17
số 252/QĐ-UBND 30/03/2023 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 19
số 05/TB-UBND 27/03/2023 Về việc công bố công khai kết quả thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 và năm 2022 trên địa bàn phường Ninh Phong (kèm theo các biểu tổng hợp)
Lượt xem: 21
số 45/QĐ-UBND 27/03/2023 Về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2023 Của Ủy ban nhân dân phường Ninh Phong
Lượt xem: 17
số 06/TB-UBND 27/03/2023 Về việc niêm yết công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2023 Của UBND phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình
Lượt xem: 20
số 118/QĐ-UBND 03/03/2023 Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 17
số 12/QĐ-UBND 09/01/2023 Về việc công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2022
Lượt xem: 19
số 261/QĐ-UBND 28/12/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của UBND phường Ninh Phong
Lượt xem: 69
53/TB 20/12/2022 Về việc niêm yết công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trình HĐND phường của UBND phường
Lượt xem: 51
1234