Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số 321/QĐ-UBND 21/04/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 7
số 52/QĐ-UBND 06/04/2023 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2023 Của Ủy ban nhân dân phường Ninh Phong
Lượt xem: 17
số 252/QĐ-UBND 30/03/2023 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 19
số 45/QĐ-UBND 27/03/2023 Về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2023 Của Ủy ban nhân dân phường Ninh Phong
Lượt xem: 17
số 118/QĐ-UBND 03/03/2023 Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 17
số 12/QĐ-UBND 09/01/2023 Về việc công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2022
Lượt xem: 19
số 261/QĐ-UBND 28/12/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của UBND phường Ninh Phong
Lượt xem: 69
Số: 216/QĐ-UBND 01/11/2022 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022 Của Ủy ban nhân dân phường Ninh Phong
Lượt xem: 144
693/QĐ-UBND 27/07/2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 182
118/QD-UB 07/07/2022 Công bố công khai tình hình ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 187
123