Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số 52/QĐ-UBND 06/04/2023 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2023 Của Ủy ban nhân dân phường Ninh Phong
Lượt xem: 17
số 05/TB-UBND 27/03/2023 Về việc công bố công khai kết quả thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 và năm 2022 trên địa bàn phường Ninh Phong (kèm theo các biểu tổng hợp)
Lượt xem: 21
số 45/QĐ-UBND 27/03/2023 Về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2023 Của Ủy ban nhân dân phường Ninh Phong
Lượt xem: 17
số 06/TB-UBND 27/03/2023 Về việc niêm yết công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2023 Của UBND phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình
Lượt xem: 20
số 12/QĐ-UBND 09/01/2023 Về việc công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2022
Lượt xem: 19
số 261/QĐ-UBND 28/12/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của UBND phường Ninh Phong
Lượt xem: 69
53/TB 20/12/2022 Về việc niêm yết công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trình HĐND phường của UBND phường
Lượt xem: 51
Số: 216/QĐ-UBND 01/11/2022 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022 Của Ủy ban nhân dân phường Ninh Phong
Lượt xem: 144
118/QD-UB 07/07/2022 Công bố công khai tình hình ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 187
69/QĐ-TCKH 13/06/2022 về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Lượt xem: 172
12