Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số 118/QĐ-UBND 03/03/2023 Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 17
693/QĐ-UBND 27/07/2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 182
33/QĐ-UBND 10/03/2022 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường Ninh Phong năm 2022
Lượt xem: 180
18/QĐ-VP 03/12/2021 Ban hành bộ quy tắc ứng xử cơ bản của công chức, viên chức, NLĐ tại trung tâm một cửa liên thông thành phố Ninh Bình
Lượt xem: 195
460/QĐ 16/06/2021 công bố danh mục hành chính sửa đổi, bãi bỏ của sở LĐTBXH
Lượt xem: 210
05/QĐ 03/06/2021 quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
Lượt xem: 204
02/NQ-UBBC 01/06/2021 công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND phường Ninh Phong nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 230
404/QĐ 24/05/2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi Sở Văn hóa Thể thao
Lượt xem: 223
15/QĐ| 03/01/2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 192
122/2018 17/09/2018 quy định xét tặng danh hiệu gia đình, tổ dân phố văn hóa
Lượt xem: 276
12