Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số 619/QĐ-UBND 01/08/2023 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 7
số 01/NQ-HĐND 26/07/2023 Về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân phường Ninh Phong
Lượt xem: 11
số 509/QĐ-UBND 30/06/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 15
16/TB-UBND 29/05/2023 Về việc niêm yết công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2023 Của UBND phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình
Lượt xem: 20
số 321/QĐ-UBND 21/04/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 21
số 52/QĐ-UBND 06/04/2023 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2023 Của Ủy ban nhân dân phường Ninh Phong
Lượt xem: 25
số 252/QĐ-UBND 30/03/2023 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 32
số 05/TB-UBND 27/03/2023 Về việc công bố công khai kết quả thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 và năm 2022 trên địa bàn phường Ninh Phong (kèm theo các biểu tổng hợp)
Lượt xem: 29
số 45/QĐ-UBND 27/03/2023 Về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2023 Của Ủy ban nhân dân phường Ninh Phong
Lượt xem: 32
số 06/TB-UBND 27/03/2023 Về việc niêm yết công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2023 Của UBND phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình
Lượt xem: 31
12345