Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số 261/QĐ-UBND 28/12/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của UBND phường Ninh Phong
Lượt xem: 41
Số: 216/QĐ-UBND 01/11/2022 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022 Của Ủy ban nhân dân phường Ninh Phong
Lượt xem: 119
693/QĐ-UBND 27/07/2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 161
118/QD-UB 07/07/2022 Công bố công khai tình hình ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 167
69/QĐ-TCKH 13/06/2022 về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Lượt xem: 155
33/QĐ-UBND 10/03/2022 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường Ninh Phong năm 2022
Lượt xem: 162
phụ lục kèm theo quyết định số 01 05/01/2022 phụ lục kèm theo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Lượt xem: 163
QĐ số 01 05/01/2022 về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của UBND phường Ninh Phong
Lượt xem: 192
18/QĐ-VP 03/12/2021 Ban hành bộ quy tắc ứng xử cơ bản của công chức, viên chức, NLĐ tại trung tâm một cửa liên thông thành phố Ninh Bình
Lượt xem: 179
324/QĐ-UBND 19/08/2021 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Lượt xem: 192
123