Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số 261/QĐ-UBND 28/12/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của UBND phường Ninh Phong
Lượt xem: 41
53/TB 20/12/2022 Về việc niêm yết công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trình HĐND phường của UBND phường
Lượt xem: 27
Số: 216/QĐ-UBND 01/11/2022 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022 Của Ủy ban nhân dân phường Ninh Phong
Lượt xem: 119
118/QD-UB 07/07/2022 Công bố công khai tình hình ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 167
69/QĐ-TCKH 13/06/2022 về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Lượt xem: 155
phụ lục kèm theo quyết định số 01 05/01/2022 phụ lục kèm theo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Lượt xem: 163
QĐ số 01 05/01/2022 về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của UBND phường Ninh Phong
Lượt xem: 192
324/QĐ-UBND 19/08/2021 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Lượt xem: 192
190/QĐ-UBND 06/07/2021 công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 của UBND phường Ninh Phong
Lượt xem: 210
01/QĐ-UBND 05/01/2021 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của UBND phường
Lượt xem: 187
12