Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
693/QĐ-UBND 27/07/2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 161
33/QĐ-UBND 10/03/2022 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường Ninh Phong năm 2022
Lượt xem: 162
18/QĐ-VP 03/12/2021 Ban hành bộ quy tắc ứng xử cơ bản của công chức, viên chức, NLĐ tại trung tâm một cửa liên thông thành phố Ninh Bình
Lượt xem: 179
460/QĐ 16/06/2021 công bố danh mục hành chính sửa đổi, bãi bỏ của sở LĐTBXH
Lượt xem: 195
05/QĐ 03/06/2021 quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
Lượt xem: 186
02/NQ-UBBC 01/06/2021 công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND phường Ninh Phong nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 214
404/QĐ 24/05/2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi Sở Văn hóa Thể thao
Lượt xem: 205
15/QĐ| 03/01/2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 176
122/2018 17/09/2018 quy định xét tặng danh hiệu gia đình, tổ dân phố văn hóa
Lượt xem: 263
121/KH-UBND 30/12/2016 Kế hoạch dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 335
12