Thành phố thực hiện công tác số hóa thủ tục hành chính

Để thực hiện công tác số hóa thủ tục hành chính, trong thời gian qua, UBND Thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, kiểm đếm thủ tục hành chính bản giấy còn hiệu lực đang được lưu trữ  ( có 303.867 thủ tục hành chính từ giai đoạn trước năm 1996 đến nay), bao gồm: cấp thành phố ( 35.527 thủ tục hành chính), cấp phường, xã ( 268.340 thủ tục hành chính). Duy trì thực hiện nhập báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ đảm bảo thời gian, yêu cầu theo quy định của UBND Tỉnh.

Tiếp nhận thủ tục hành chính tại Trung tâm một cửa liên thông thành phố Ninh Bình.

Hiện nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố, UBND phường, xã đều được cập nhật đầy đủ, công khai trên hệ thống “ một cửa điện tử”; Hơn 80% hồ sơ công việc tại thành phố và hơn 40% hỗ sơ tại phường, xã được quản lý, xử lý, luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng ( trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thành phố đều được nhập trên hệ thống “ một cửa điện tử”, và áp dụng quy trình điện tử luân chuyển hồ sơ theo từng bước đã được UBND tỉnh công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính.

Đặc biệt, 100% thủ tục hành chính đều được thực hiện tiếp nhận qua hệ thống “ một cửa điện tử”, sử dụng chữ ký số tiếp nhận thủ tục hành chính. Riêng một số lĩnh vực ( như: đăng ký kinh doanh, xây dựng, công thương, giáo dục…) đã triển khai ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả trực tuyến qua Cổng dịch vụ công.

Tất cả hồ sơ sau khi được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đều được scan thành phần hồ sơ, giấy tờ và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường điện tử đến các phòng, ban chuyên môn. Đối với bộ phận “một cửa” UBND các phường xã đã triển khai sử dụng chữ ký số trong tiếp nhận thủ tục hành chính ./.

Lê Thúy

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 129
  • Trong tuần: 1 104
  • Tất cả: 298111
Đăng nhập