Có trên 70% số hộ nộp thuế đất phi nông nghiệp

Thực hiện Luật số 48/2010/QH12 của Quốc hội; Nghị định số 53/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Thông tư số 153/2011/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Bộ phận tài chính phối hợp với Chi cục thuế khu vực Ninh Bình – Hoa Lư rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch thu thuế đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường. Thời gian thực hiện từ ngày 15/6/2021 đến hết ngày 30/7/2021. Tính đến thời điểm này, tỷ lệ thu thuế đất phi nông nghiệp ước đạt >70%. Trong đó, có nhiều phố đạt tỷ lệ cao như Phúc Lộc, Nam Phong, An Lạc, An Hòa, Tương Lai.

Để đảm bảo đúng tiến độ thời gian kế hoạch, Bộ phận tài chính đang tích cực hướng dẫn các khu phố hoàn thành việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về trách nhiệm của mỗi công dân khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đất phi nông nghiệp. Phấn đấu hoàn thành đạt tỷ lệ cao, đảm bảo đúng Luật định./.

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 103
  • Trong tuần: 1 078
  • Tất cả: 298085
Đăng nhập