Phường Ninh Phong xếp thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính cấp phường, xã năm 2020.

Theo báo cáo đánh giá kết quả thẩm định, xác định chỉ số CCHC của UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Ninh Bình trong năm 2020: tổng điểm thẩm định chỉ số CCHC ( bao gồm: điểm điều tra xã hội học và điểm thẩm định ) tại 14 phường, xã đạt từ 82,36 đến 93,28 điểm. Trong đó phường Ninh Phong đạt 93,28 điểm ( đứng thứ nhất); phường Nam Thành đạt 90,64 điểm ( đứng thứ hai); phường Phúc Thành đạt 90,23 điểm ( đứng thứ 3)…Riêng số điểm thẩm định chỉ số CCHC của phường Vân Giang, phường Ninh Sơn và xã Ninh Phúc còn đạt thấp ( đạt từ 82,36 điểm đến 83,79 điểm). Nhìn chung các phường, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, hoàn thành theo kế hoạch đề ra; Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định 61 của Chính Phủ; đã hoàn thành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015; Nâng cấp cơ sở vật chất bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo diện tích theo quy định; Quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử theo lộ trình của Tỉnh ( đã kết nối mạng Intenet băng thông rộng với số lượng máy tính đạt 95%), và triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản, điều hành VNPT- iOffice…v..v…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chỉ số CCHC tại các phường, xã vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là: một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; Hình thức tuyên truyền, phổ biến về CCHC chưa đa dạng, phong phú ( chủ yếu qua hệ thống đài truyền thanh, hội nghị); 10/14 đơn vị chưa có sáng kiến trong công tác CCHC, 5/14 đơn vị chưa niêm yết công khai, đầy đủ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 13/14 đơn vị chưa đầy đủ sổ theo dõi hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định…v..v…

 

 

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 253
  • Trong tuần: 1 228
  • Tất cả: 298235
Đăng nhập