Phường Ninh Phong duy trì thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Những năm qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế, Phường Ninh Phong luôn chú trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều chính sách, giải pháp đồng bộ về an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, góp phần vào sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

         Bảo đảm an sinh xã hội là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân, từng bước thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong thời gian quan, mặc dù nguồn lực còn hạn hẹp, xong Phường Ninh Phong đã xây dựng và thực hiện các chính sách, giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội ngày càng được thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực: Xóa đói giảm nghèo, ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, mở rộng các dịch vụ xã hội, tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ nhiều hơn về văn hóa, y tế và giáo dục.

Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách theo đúng quy định. Trong tháng 09, tiếp tục rà soát các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ. Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công tháng 09 đảm bảo đúng đối tượng và đúng thời gian quy định với số tiền 437.289.000 đồng cho 223 đối tượng; Chi trả tiền hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình cho 10 đối tượng với tổng số tiền 16.700.000 đồng. Báo giảm thôi hưởng 01 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Tiếp nhận 10 hồ sơ đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật; Tiếp nhận, xét duyệt và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với 10 đối tượng đề nghị hỗ trợ kinh phí trợ cấp xã hội hàng tháng. Nhận và cấp phát xe lăn cho 09 đối tượng người khuyết tật và người có công trên địa bàn phường. Triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2022, tổ chức tuyên truyền để các hộ có nhu cầu rà soát hộ nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình làm đơn đề nghị để tổ chức rà soát theo quy trình.

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 99
  • Trong tuần: 1 760
Đăng nhập