Thành phố triển khai kế hoạch lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai ( sửa đổi)

Dự thảo Luật đất đai ( sửa đổi) bao gồm 16 chương, 236 điều. Để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, kế hoạch của UBND Tỉnh về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai ( sửa đổi); Huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo Luật đất đai ( sửa đổi) đảm bảo chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; Phản ánh ý chí, nguyện vọng vì lợi ích của nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước, của tỉnh và của địa phương, UBND thành phố Ninh Bình đã ban hành kế hoạch số 07 về việc lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai ( sửa đổi).

Theo như kế hoạch: đối tượng lấy ý kiến bao gồm ( Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Ninh Bình; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội cấp thành phố và phường, xã; UBND 14 phường, xã; các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác ).

Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến đối với toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó tập trung vào một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;  Phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;  Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Hộ gia đình sử dụng đất.

Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến như sau: Đối với các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố ( Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với các Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác ( Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự 3 án có sử dụng đất; Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

Đối với các cơ quan nhà nước ở địa phương; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ( Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai .

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2023.

Lê Thúy

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 385
  • Trong tuần: 1 360
  • Tất cả: 298367
Đăng nhập