Triển khai nhân rộng mô hình “ Khu dân cư thực hiện tang lễ văn minh, tiến bộ”, phấn đấu hàng năm, vận động 85% trở lên đám tang trên địa bàn thành phố thực hiện nếp sống văn minh theo quy định hiện hành.

UBMTTQ thành phố vừa ban hành kế hoạch số 105 ngày 13/2/2023 về triển khai nhân rộng mô hình “ Khu dân cư thực hiện tang lễ văn minh, tiến bộ” trên địa bàn, giai đoạn 2023- 2025. Theo như kế hoạch, mô hình “Khu dân cư thực hiện tang lễ văn minh, tiến bộ” sẽ được triển khai nhân rộng  ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn thành phố Ninh Bình ( Trừ những khu dân cư đã triển khai xây dựng mô hình điểm: vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội), với các mục tiêu cụ thể như: hàng năm, vận động 85% trở lên đám tang trên địa bàn thành phố thực hiện nếp sống văn minh theo quy định hiện hành; Phấn đấu đến năm 2025, vận động 60% trở lên đám tang trên địa bàn thực hiện hình thức hỏa táng và 30% trở lên đám tang sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng.

 Để thực hiện các mục tiêu trên, UB MTTQ Thành phố cũng đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định có liên quan đến thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tổ chức tang lễ văn minh tiến bộ như: việc tang cần được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, thành kính, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, tôn giáo, phong tục, tập quán địa phương và hoàn cảnh của gia đình người qua đời; đảm bảo vệ sinh môi trường; Thi hài người quá cố phải được chôn cất hoặc hỏa táng trong vòng 48 giờ kể từ khi chết ( Trường hợp chết do bệnh truyền nhiễm hoặc dịch bệnh không để quá 24 giờ); Khuyến khích thực hiện hình thức hỏa táng và sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng; Việc dựng rạp tang cần đảm bảo theo các quy định hiện hành của Nhà nước; không sử dụng thuốc lá và tổ chức làm cỗ mời khách ăn uống trong tang lễ; Không hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện các hủ tục lạc hậu trong tang lễ; Không sử dụng nhạc tang trước 6h sáng và sau 22 giờ đêm; Không rắc vàng mã, tiền âm phủ, tiền Việt Nam và các loại tiền của nước ngoài trên đường đưa tang…v…v..

Việc triển khai mô hình “ Khu dân cư thực hiện tang lễ văn minh, tiến bộ” nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về nếp sống văn minh trong việc tang, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phát huy vai trò của Ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư và tinh thần đoàn kết, dân chủ, tự giám sát của nhân dân trong tổ chức tang lễ văn minh, tiến bộ, tạo hiệu quả rõ nét trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị nói chung, văn minh trong việc tang nói riêng trên địa bàn thành phố Ninh Bình./.

Lê Thúy

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 323
  • Trong tuần: 1 298
  • Tất cả: 298305
Đăng nhập