Ủy ban nhân dân phường Ninh Phong
Thứ hai, 22/07/2024
Trang thông tin điện tử UBND Phường Ninh Phong

Bài tuyên truyền tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về việc thành lập thành phố Hoa Lư

Thứ năm, 04/07/2024 Đã xem: 86

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Thực hiện nội dung Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2024 của UBND thành phố Ninh Bình về tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND các cấp về việc thành lập thành phố Hoa Lư, đồng thời sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành lập các phường trực thuộc. Sáng ngày 4 tháng 7 năm 2024, UBND phường Ninh Phong đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai cho các ngành đoàn thể, cán bộ, công chức, các tổ dân phố, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện tốt việc lấy ý kiến nhân dân phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương.

Căn cứ nội dung Phương án số 02/PA-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh về tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2025; Việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã thuộc thành phố Ninh Bình, giai đoạn 2023-2025, trong đó có các nội dung chính như sau:

+ Về nội dung Đề án và phạm vi lấy ý kiến cử tri:

- Nội dung Đề án: Thành lập thành phố Hoa Lư, đồng thời sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành lập các phường trực thuộc. Trong đó: - Hợp nhất toàn bộ hiện trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Phúc Thành, phường Vân Giang và phường Thanh Bình thành 01 đơn vị hành chính cùng cấp. Dự kiến tên đơn vị hành chính mới: Phường Vân Giang.

- Thành lập đơn vị hành chính mới trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 02 xã, gồm: xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư và xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình. Dự kiến tên đơn vị mới: Phường Ninh Nhất.

- Thành lập phường Ninh Phúc trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Ninh Phúc.

- Thành lập phường Ninh Tiến trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Ninh Tiến.

 + Phạm vi lấy ý kiến cử tri: Tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với toàn bộ cử tri có đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú trên địa bàn các xã, phường thuộc thành phố Ninh Bình.

  • Đối với phường Ninh Phong: Tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thành phố Hoa Lư.

UBND phường đã triển khai cho các tổ dân phố rà soát và lập danh sách cử tri trên địa bàn đồng thời tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và nhà văn hóa 13 tổ dân phố để người dân tiếp cận tham gia lấy ý kiến.

- Việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo tổ dân phố.

 - Hình thức thực hiện là phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo hộ gia đình đối với cử tri có đăng ký thường trú và theo từng cử tri đối với cử tri đăng ký tạm trú.

 - Nội dung phiếu lấy ý kiến cử tri là nội dung trích về việc thành lập thành phố Hoa Lư, đồng thời sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành lập các phường trực thuộc, đặt tên đơn vị hành chính mới thành lập sau khi sắp xếp.

- Ủy ban nhân dân phường đã ban hành quyết định thành lập các Tổ lấy ý kiến cử tri theo địa bàn tổ dân phố; thành viên mỗi tổ từ 05 đến 10 người gồm: Tổ trưởng là đồng chí Bí thư chi bộ, Các Tổ viên là đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân có uy tín ở tổ dân phố; Thư ký là cán bộ, công chức hoặc giáo viên đang công tác trên địa bàn. Tổ lấy ý kiến cử tri có trách nhiệm nhận Phiếu lấy ý kiến cử tri do Ủy ban nhân dân phường cấp kèm theo danh sách cử tri; Phân công cho các thành viên triển khai đến các hộ gia đình phát phiếu lấy ý kiến cử tri hoặc tổ chức họp nhân dân mời đến lấy phiếu. Sau khi nhận phiếu, cử tri nghiên cứu xem xét cho ý kiến vào ô đồng ý hoặc không đồng ý vào mỗi mục trên phiếu (Không đánh dấu đồng thời cả 2 ô đồng ý và không đồng ý); hoặc có ý kiến khác vào phần “ý kiến khác…”, sau đó ký tên (hoặc điểm chỉ nếu cử tri không biết chữ) trên phiếu.

Về thời gian lấy ý kiến cử tri thực hiện từ 07h00’ ngày 12 tháng 7 năm 2024 đến 17h00’ ngày 13 tháng 7 năm 2024.

Tổ lấy ý kiến cử tri tiến hành thu phiếu và sau 17h ngày 13/7/2024 tiến hành kiểm kê sử dụng phiếu theo quy định và tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản, tổng hợp kết quả báo cáo về UBND phường vào sáng ngày 14/7/2024. Trước khi tiến hành kiểm phiếu Tổ trưởng Tổ lấy ý kiến cử tri mời 02 cử tri (là người biết chữ) có uy tín trong nhân dân để chứng kiến việc kiểm kê sử dụng phiếu và kiểm phiếu.

Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân phường tiến hành lập Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn gửi đến Hội đồng nhân dân cùng cấp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình theo quy định.

Việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri đối với việc thành lập thành phố Hoa Lư trên địa bàn phường Ninh Phong là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. UBND phường đề nghị cán bộ, công chức, các ngành đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tuyên truyền vận động 100% cử tri tham gia việc lấy ý kiến thành lập Thành phố Hoa Lư đạt chất lượng, hiệu quả.