Ủy ban nhân dân phường Ninh Phong
Thứ sáu, 21/06/2024
Trang thông tin điện tử UBND Phường Ninh Phong
Liên hệ

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NINH PHONG

Địa chỉ: Phố Đa Lộc, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình

Số điện thoại liên hệ: 0293. 610.136

hotline: 0914.319.469

ubndphuongninhphong.tpnb@ninhbinh.gov.vn