Ủy ban nhân dân phường Ninh Phong
Thứ sáu, 21/06/2024
Trang thông tin điện tử UBND Phường Ninh Phong
Cải cách hành chính

Bộ phận một cửa tiếp nhận và xử lý hơn 600 hồ sơ đầu năm 2024

Thứ năm, 29/02/2024 Đã xem: 69

Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa phường đã giải quyết 608 hồ sơ trong đó trả trước hạn 71 hồ sơ, trả đúng hạn 537 hồ sơ.

Có được kết quả trên là do nắm vững chức năng nhiệm vụ giải quyết theo đúng quy định. Cán bộ phụ trách đã giải thích hướng dẫn công dân làm các thủ tục theo quy chế một cửa. Bên cạnh đó các biểu mẫu thủ tục hành chính đều được công khai niêm yết tại bộ phận một cửa đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch liên hệ làm việc được nhanh chóng thuận lợi.

tuyên truyền cải cách hành chính

Thứ tư, 04/10/2023 Đã xem: 76